Ligue 1/5 & 1/8

1/8 4X4 Promotion         1/8 Classique      
NOM et PRÉNOM  RÉSULTAT  PLACE  RÉSULT/QUALIF    NOM et PRÉNOM  RÉSULTAT  PLACE  RÉSULT/QUALIF 
ROUVIERE Sébastien 1°/ 80 T en 30:09.60 1 3°/ 12 T en 05:23.20   BATAILLARD Christophe 1°/ 89 T en 30:12.39 1 2°/ 12 T en 05:02.93
BIEDERMANN Thierry 2°/ 80 T en 30:18.61 2 1°/ 13 T en 05:11.06   PETIOT Bruno 2°/ 88 T en 30:02.07 2 1°/ 13 T en 05:18.73
PAULY Pascal 3°/ 73 T en 30:05.04 3 7°/ 2 T en 04:46.33   RUIZ Frédéric 3°/ 86 T en 30:16.67 3 14°/ 2 T en 05:09.50
CHATELUS Gabriel 4°/ 73 T en 30:17.58 4 6°/ 11 T en 05:24.28   SALLE Denis 4°/ 85 T en 30:05.95 4 11°/ 10 T en 05:17.59
ROBICHE Adrian 5°/ 63 T en 30:09.01 5 2°/ 12 T en 05:00.24   KRONER Nils 5°/ 84 T en 30:07.04 5 6°/ 11 T en 05:09.16
VAUGE Olivier 6°/ 62 T en 30:14.87 6 5°/ 12 T en 05:27.39   FAYE Christian 6°/ 81 T en 30:19.18 6 3°/ 12 T en 05:16.44
JEANNOT Hubert 7°/ 23 T en 12:32.85 7 4°/ 12 T en 05:23.53   DELORME Bastien 7°/ 80 T en 30:18.22 7 7°/ 11 T en 05:14.82
1/8 4X4 Open         DELL UNTO Marc 8°/ 76 T en 30:20.79 8 4°/ 12 T en 05:19.02
NOM et PRÉNOM  RÉSULTAT  PLACE  RÉSULT/QUALIF    FERNANDES Michel 9°/ 70 T en 27:50.65 9 5°/ 12 T en 05:22.53
LOGE Eric 1°/ 98 T en 30:17.93 1 7°/ 12 T en 05:19.48   PUGET Flavien 10°/ 12 T en 04:43.54 10 10°/ 10 T en 05:07.43
GULLING Joël 2°/ 95 T en 30:11.27 2 4°/ 13 T en 05:10.23   SALLE Denis 1°/ 54 T en 20:06.83 REMONTÉ 11°/ 10 T en 05:17.59
VOLDOIRE Bertrand 3°/ 93 T en 30:10.30 3 3°/ 13 T en 05:08.70   PUGET Flavien 2°/ 53 T en 20:19.43 REMONTÉ 10°/ 10 T en 05:07.43
DELAYE Florent 4°/ 89 T en 30:00.03 4 1°/ 14 T en 05:02.29   RUIZ Frédéric 3°/ 52 T en 20:17.95 REMONTÉ 14°/ 2 T en 05:09.50
VARNIERE Christophe 5°/ 84 T en 30:13.17 5 6°/ 13 T en 05:11.60   MANIERE Pascal 4°/ 49 T en 20:17.03 11 13°/ 4 T en 02:09.79
JEANNOT Hubert 6°/ 77 T en 30:09.64 6 8°/ 12 T en 05:23.53   GROS Dominique 5°/ 48 T en 20:05.81 12 9°/ 10 T en 05:02.89
HERMEREL Daniel 7°/ 73 T en 30:17.41 7 2°/ 14 T en 05:21.26   SELLEM Gilles 6°/ 47 T en 20:28.80 13 16°/ 1 T en 02:03.87
BIEDERMANN Thierry 8°/ 0 T en 00:00.00 8 5°/ 13 T en 05:11.06   NGUYEN Jean-Claude 7°/ 46 T en 20:34.04 14 8°/ 11 T en 05:24.29
        PORQUET Fabrice 8°/ 44 T en 20:09.95 15 15°/ 1 T en 01:00.18
1/5 Tourisme Promotion         PIVOT Florian 9°/ 24 T en 15:27.66 16 12°/ 9 T en 05:03.30
NOM et PRÉNOM  RÉSULTAT  PLACE  RÉSULT/QUALIF           
BARRIER Romain 5°/ 71 T en 30:34.88 1 1°/ 12 T en 05:06.82   1/5 Formule France      
BLANC Laurent 10°/ 47 T en 30:23.14 2 2°/ 11 T en 05:31.94   NOM et PRÉNOM  RÉSULTAT  PLACE  RÉSULT/QUALIF 
PERNOT Alexandre 4°/ 0 T en 00:00.00 3 3°/ 10 T en 05:22.18   TREILLE Jérôme 1°/ 62 T en 35:13.70 1 3°/ 12 T en 05:03.48
        SUZAT Jean-Jacques 2°/ 62 T en 35:17.34 2 10°/ 10 T en 05:22.21
1/5 Tourisme Open         WILLEME David 3°/ 61 T en 35:02.26 3 2°/ 12 T en 05:03.05
NOM et PRÉNOM  RÉSULTAT  PLACE  RÉSULT/QUALIF    LIEVRE Guillaume 4°/ 61 T en 35:20.23 4 6°/ 11 T en 05:16.25
MAZALLON Florian 1°/ 78 T en 30:01.25 1 2°/ 13 T en 05:04.50   CHOLLAT Marie-Ange 5°/ 61 T en 35:22.03 5 4°/ 12 T en 05:25.26
PERIGOT Robert 2°/ 77 T en 30:01.60 2 1°/ 13 T en 05:02.67   OLIVIER Patrick 6°/ 59 T en 35:23.65 6 5°/ 11 T en 05:03.44
PADOVANI Christophe 3°/ 77 T en 30:03.43 3 6°/ 11 T en 05:14.05   CHANEL Bruno 7°/ 57 T en 35:08.86 7 9°/ 10 T en 05:20.64
GUILLET Nicolas 4°/ 72 T en 30:07.92 4 3°/ 12 T en 05:00.35   TAISNE David 8°/ 49 T en 35:24.93 8 8°/ 10 T en 05:14.09
PATAY Jacky 6°/ 68 T en 30:06.30 5 4°/ 12 T en 05:13.68   LOSQUE David 9°/ 45 T en 35:31.38 9 7°/ 11 T en 05:20.95
FERREIRA Edouard 7°/ 66 T en 30:00.23 6 7°/ 11 T en 05:27.14   SIMONET Aurélien 10°/ 13 T en 09:45.39 10 1°/ 13 T en 05:30.72
DUMAS Johan 8°/ 64 T en 30:33.46 7 5°/ 11 T en 05:06.14   SUZAT Jean-Jacques 1°/ 36 T en 15:08.20 REMONTÉ 10°/ 10 T en 05:22.21
DUTHUEL Claude 9°/ 62 T en 30:20.93 8 9°/ 10 T en 05:21.07   TAISNE David 2°/ 35 T en 15:11.20 REMONTÉ 8°/ 10 T en 05:14.09
BLANC Laurent 10°/ 47 T en 30:23.14 9 8°/ 11 T en 05:31.94   CHANEL Bruno 3°/ 28 T en 15:07.74 REMONTÉ 9°/ 10 T en 05:20.64
PERNOT Alexandre 4°/ 0 T en 00:00.00 10 10°/ 10 T en 05:22.18   ROUVIERE Bernard 4°/ 28 T en 15:21.84 11 11°/ 7 T en 05:27.78